دکلمه های زیبا
 دکلمه

 88..... با تمام اشکهایم

 کلیپ این دکلمه

 

 89..... ای وطن

 کلیپ این دکلمه

 

 90..... ایران کهن

 کلیپ این دکلمه

 

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 85..... رویا

 کلیپ این دکلمه

 

 86..... خوشه ی اشک

 کلیپ این دکلمه

 

 87..... عشق سربلند

 کلیپ این دکلمه

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه
82..... وقت غزل گریه

 کلیپ این دکلمه

 

 83..... خلوت دل

 کلیپ این دکلمه

 

 84..... باور کن

 کلیپ این دکلمه

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 79..... صبر دل

 کلیپ این دکلمه

 

 80..... فریب

 کلیپ این دکلمه

 

 81..... شِکوه ی دل

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 76..... شب رویایی

 کلیپ این دکلمه

 

 77..... آینه ی عیب نما

 کلیپ این دکلمه

 

 78..... چی بگم؟

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 73..... شبیخون

 کلیپ این دکلمه

 

 74..... دل خوش سیری چند؟

 کلیپ این دکلمه

 

 75..... خواب و خیال

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 70..... پرستش

 کلیپ این دکلمه

 

 71..... سایه ی سرگردان

 کلیپ این دکلمه

 

 72..... چنگ شکسته

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 67..... آتش عشق

 کلیپ این دکلمه

 

 68..... مولانا (سرو خرامان)

 کلیپ این دکلمه

 

 69..... نی خاموش

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 64..... درد عشق

 کلیپ این دکلمه

 

 65..... نغمه ها

 کلیپ این دکلمه

 

 66..... عشق در حیطه ی فهمیدن ما نیست ( بیا برگردیم)

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 61..... مولانا..... همراه با آواز یادگار دوست از شهرام ناظری (طرف 1)

 کلیپ ندارد

 

 62..... حافظ..... همراه با آواز یادگار دوست از شهرام ناظری (طرف 2)

 کلیپ ندارد

 

 63..... خواب

 کلیپ این دکلمه

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 58..... مست

 کلیپ این دکلمه

 

 59..... مفهوم عشق

 کلیپ این دکلمه

 

 60..... مولانا

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 55..... بیداد همایون

 کلیپ این دکلمه

 

 56..... دیدی ای دل

 کلیپ این دکلمه

 

 57..... این واسه ما دل نمیشه با صدای بیژن مفید

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 52..... دوست دارم

 کلیپ این دکلمه

 

 53..... گریه ی لیلی

 کلیپ این دکلمه

 

 54..... اشک واپسین

 کلیپ این دکلمه

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 49..... قصه ی عشق ( دروغ فاحش )

 کلیپ این دکلمه

 

 50..... بعد از نیما

 کلیپ این دکلمه

 


 51..... ای ایران

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 46..... جام اگر بشکست

 کلیپ ندارد

 

47..... زنده وار

کلیپ این دکلمه

 

 48..... من با توام

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 43..... مهر گیاه

 کلیپ این دکلمه

 

 44..... شبگرد

 کلیپ این دکلمه

 

 45..... رسوای دل

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 40..... تو چی هستی؟

 کلیپ این دکلمه

 

 41..... بابا لالا نکن

 کلیپ این دکلمه

 

 42..... بیت الغزل

 کلیپ این دکلمه

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 37..... ای کاش

 کلیپ این دکلمه

 

 38..... قناری

 کلیپ این دکلمه

 

 39..... حسرت پرواز

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 34..... چطور دلت اومد؟

 کلیپ این دکلمه

 

 35..... ای آسمان

 کلیپ این دکلمه

 

 36..... نیاز

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

31..... نه دیگه، این واسه ما دل نمی شه

 کلیپ این دکلمه

 

 32..... چشمات

 کلیپ این دکلمه

 

 33..... فصل زرد

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 28..... مهمان لبت

 کلیپ این دکلمه

 

 29..... ای عشق

 کلیپ این دکلمه

 

 30..... گریه ی شبانه

 کلیپ این دکلمه

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 25..... رباعیات خیام قسمت دوم

 کلیپ این دکلمه

 

 26..... رباعیات خیام قسمت سوم

 کلیپ این دکلمه

 

 27..... رباعیات خیام قسمت چهارم

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 22..... وفای شمع

 کلیپ این دکلمه

 

 23..... بهانه

 کلیپ این دکلمه

 

 24..... رباعیات خیام قسمت اول

 کلیپ این دکلمه

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 19..... کوچه، فریدون مشیری

 کلیپ این دکلمه

 

 20..... کوچه، هما میرافشار

 کلیپ این دکلمه

 

 21..... یاد آر

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 16..... ای ساربان

 کلیپ این دکلمه

 

 17..... داغ تنهایی

 کلیپ این دکلمه

 

 18..... اندوه رنگ

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 13..... یاور همیشه مومن

 کلیپ این دکلمه

 

 14..... ناشناس

 کلیپ این دکلمه

 

 15..... نی شکسته

 کلیپ این دکلمه

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 10..... وطن

 کلیپ این دکلمه

 

 11..... آنا

 کلیپ این دکلمه

 

 12..... دلبر

 کلیپ این دکلمه

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 7..... زهرخند

 کلیپ این دکلمه

 

 8..... گلایه

 کلیپ این دکلمه

 

 9..... افسانه ی خاموشی

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 4..... ارغوان

 کلیپ این دکلمه

 

 5..... دوتا چشم سیاه داری

 کلیپ این دکلمه

 

 6..... آذربایجان

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 دکلمه

 1..... شمع و سایه

کلیپ این دکلمه

 

2..... در کوچه سار شب

کلیپ این دکلمه  از هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)

 

 3..... خواب آینه

 کلیپ این دکلمه

 

|+| نوشته شده توسط lover در دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰  |
 
 
 
بالا